Z našej práce a certifikáty


 


 

Aplikácie EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU

 

Skúšobná aplikácia EBH VERMIKOMPOSTU na kukuricu. V pravej časti obrázka bez aplikácie.


Plošná aplikácia EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU na pšenicu.

Plošná aplikácia EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU na pšenicu.

Plošná aplikácia EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU na pšenicu.

Plošná aplikácia EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU na pšenicu.

Plošná aplikácia EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU na kukuricu.

Plošná aplikácia EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU na kukuricu.


Príprava na plošnú leteckú aplikáciu EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU.

Príprava na plošnú leteckú aplikáciu EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU.

Príprava na plošnú leteckú aplikáciu EBH VÝLUHU Z VERMIKOMPOSTU.
Vinič po skúšobnej aplikácii listovej výživy EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU s protiplesňovým účinkom

Vinič po skúšobnej aplikácii listovej výživy EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU s protiplesňovým účinkom

Vinič bez aplikácie.

Vinič bez aplikácie.

EBH VERMIKOMPOST a jeho aplikácie

 

Granulovaný EBH VERMIKOMPOST (6 mm).

Granulovaný EBH VERMIKOMPOST (6 mm).


Granulovaný EBH VERMIKOMPOST (3,5 mm).

Granulovaný EBH VERMIKOMPOST (3,5 mm).

Granulátor.

Granulátor.

Granulátor.

Skúšobná aplikácia granulovaného EBH VERMIKOMPOSTU pri sejbe v KORPOD Lesenice. V ľavej časti obrázka bez aplikácie.

Skúšobná aplikácia granulovaného EBH VERMIKOMPOSTU pri sejbe v KORPOD Lesenice. V ľavej časti obrázka bez aplikácie.

2. aplikácia EBH VERMIKOMPOSTU v riadkovej kultivácii.

2. aplikácia EBH VERMIKOMPOSTU v riadkovej kultivácii.

 

Dekontaminačné práce

 

Odber kontaminovanej vzorky zeminy PCB látkami (Strážske).

Odber kontaminovanej vzorky zeminy PCB látkami (Strážske).

Odber kontaminovanej vzorky zeminy PCB látkami (Strážske).

Odber kontaminovanej vzorky zeminy PCB látkami (Strážske).

Rekonštrukcia silážnych žľabov na dekontaminačnú plochu – zhodnocovanie nebezpečných odpadov v Záhorciach.

Rekonštrukcia silážnych žľabov na dekontaminačnú plochu – zhodnocovanie nebezpečných odpadov v Záhorciach.

Kalifornské dážďovky

 

Eisenia foetida – kalifornská dážďovka, „červený“ hybrid vermikultúry (dážďovky).

Eisenia foetida – kalifornská dážďovka, „červený“ hybrid vermikultúry (dážďovky).

 

 

Certifikáty a ochranné známky

 

Certifikát EBH
VERMIKOMPOST

 

Vydané 21. júla 2008

Odborom certifikácie ÚKSÚP Bratislava.

Certifikát EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU

 

Vydané 21. júla 2008

Odborom certifikácie ÚKSÚP Bratislava.

Ochranná známka
- EISENIAHUMUS

 

Vydané 7. januára 2009

Úradom priemyselného vlastníctva.

Ochranná známka
– ENZYMDEG

 

Vydané 7. januára 2009

Úradom priemyselného vlastníctva.