Referencie

 • Realizácia dekontaminačných prác
  • Vybrané zákazky riešenia ekologických záťaží
 • Aplikácie organických hnojív
  • Vybrané aplikácie subjektom poľnohospodárskej prvovýroby


 • Realizácia dekontaminačných prác

Železnice Slovenskej republiky
– Generálne riaditeľstvo Bratislava

 • Dekontaminácia štrkov železničného zvršku a zemín nesaturovanej zóny
 • Odstránenie havárie pri uniku oleja na trase Moldava – Čečejovce v dĺžke 4, 7 km
 • Tatranská ozubnicová železnica – Štrba – dekontaminácia spevnených plôch
 • Depo Nové Zámky – dekontaminácia spevnených plôch

Dopravný podnik Bratislava š.p.

 • Dekontaminácia kontaminovanej vody zo zásobníkov nafty

FERONA a.s. Košice

 • Odstránenie havarijného úniku nafty pri havárii rušňa - dekontaminácia štrkov železničného zvršku a zemín nesaturovanej zóny
 • Odstránenie havárie pri úniku hydraulického oleja

STEEL Košice, DZ Vysoké pece – CPR

 • Dekontaminácia skladov olejov

MOL r.t. Budapest, MĽR – Prečerpávacia stanica Budapest – Csepel

 • Dekontaminácia spevnených plôch
 • Ukážka dekontaminácie

MÁV Budapest – Železničná stanica Nyugaty

 • Dekontaminácia betónovéj podlahy

VSŽ a.s. Košice

 • Dekontaminácia skladu olejového hospodárstva

STROJSMALT a.s. Medzev

 • Rekultivácia územia
 • Dekontaminácia skladu olejového hospodárstva
 • Sanácia podzemných vôd a zemín

OÚŽP Levoča

 • Likvidácia havárie zdroja pitnej vody – zdroj, vodojem, rozvody

PALMA Bratislava

 • Dekontaminácia a čistenie chladiacich veží a nádrží od tukov

CONOCO – Slovakia JET, spol.s r.o. Bratislava

 • Dekontaminácia zemín a čiastočná rekultivácia

VIVIDIUS s.r.o. Ostrava

 • Dekontaminácia Železničnej stanice v Ostrave:
 • koľajište, dekontaminácia štrkového lôžka
 • depo, dekontaminácia spevnených plôch

Benzínová stanica PHM – Praha Motol

 • Dekontaminácia zemín, podzemných vôd, Rekultivácia

KERNA k.f.t Salgotarian, MĽR - MOL r.t. Budapest

 • Dekontaminácia merkaptanových nádrží

Slovenské elektrárne a.s., Vojany

 • Odstránenie ekologickej havárie v koľajisku železničnej stanice Vojany
 • Dekontaminácia štrkov železničného zvršku a zemín nesaturovanej zóny

Slovenské telekomunikácie š.p. OZ Radiokomunikácie Bratislava

 • Čistenie naftových zásobníkov
 • Sanácia zemín od RL na území TV Kráľova Hoľa