Predstavenie spoločnosti

Sme jediné pracovisko na Slovensku a v Čechách na výrobu biologicky aktívnych látok nebakteriálneho pôvodu (bioenzýmov) so selektívnym účinkom, ktoré využívame pri odstraňovaní rôznych druhov ekologických záťaží.

 

Disponujeme 20-ročnýmí skúsenosťami a unikátnou metodikou chovu kalifornských dážďoviek (Eisenia foetida), pričom využívame ich prirodzené schopnosti v procese sanácie kontaminovaného prostredia, indikácie pôdneho znečistenia, produkcie biodegradačných látok a farmakologicky aktívnych látok.

 

Venujeme sa vedecko-výskumnej činnosti, spolupracujeme s niekoľkými univerzitami a výskumnými ústavmi.

 

 

Z diania v spoločnosti

 

  • AGROSPOL ŽELOVCE realizuje inovačný projekt "Tvorba funkčného prototypu sanačnej stanice na likvidáciu ekologických záťaží pomocou biodegradačných enzýmov.
  • V štádiu certifikácie je produkt EISENIAHUMUS. Ide o vysokoúčinné organické hnojivo vyrobené na báze čistého maštaľného hnoja biologickým rozkladom pomocou Eisenia foetida s určením pre ekologické poľnohospodárstvo.
  • Spoločnosť AGROSPOL ŽELOVCE realizovala poloprevádzkový chemotechnologický pokus pre čističku odpadových vôd v ČOV Detva. Ich existujúca technológia nedokázala dostatočne likvidovať fosfor, čo sa odrazilo v jeho zvýšených hladinách na výstupe. Výsledkom trojmesačného procesu aplikácie usmerneného enzýmu v týždňových intervaloch bolo zníženie hladiny fosforu na želanú úroveň.
  • Aktuálne protokoly rozboru hnojiva EBH VERMIKOMPOSU a EBH VÝLUH Z VERMIKOMPOSTU zo dňa 10. 9. 2009.

 

 

AKTUALITY

 

 

Nehnuteľnosti na predaj:

 

Sociálno-prevádzková budova, Želovce


Úžitková plocha podlaží: 1 526,20 m2

Zastavaná plocha: 469, 70 m2

Samostatne stojaca budova obdĺžnikového tvaru o rozmeroch: dĺžka 30,50 m, šírka 15,40m, výška 14 m. Budova je montovaný železobetónový skelet na betónových pilieroch. Stropy sú železobetónové prefabrikované, fasáda hladká, strecha rovná, lepenková. Objekt má vlastný zdroj vody, samostatnú kanalizáciu, plynová prípojka je vzdialená cca 150 m.

 

Na prízemí sa nachádza hlavný vstup do objektu. Na druhej strane budovy je vedľajší zadný vstup do budovy, kde je umiestnená skladovacia časť, 4 garáže, archív atd. Na I. poschodí sa v minulosti nachádzala stravovacia časť. Tento priestor je vhodný aj na umiestnenie napr. menšej výrobnej linky. Na II. poschodí sa nachádza 13 kancelárií z toho dve kancelárie sú spojené prepojovacími dverami,  jedna veľká zasadačka a sociálne zariadenie. Na III. poschodí bola v minulosti ubytovacia časť pre cca 30 ľudí, kuchynka, sklad a sociálne zariadenie. Pred budovou je malé parkovisko pre osobné automobily.

 

Súčasťou areálu je samostatne stojaca vrátnica a sklady 253, 254. Sklad 253 - bývalá pridružená výroba obuvníckych zvrškov je možné využiť na malovýrobu alebo skladové priestory. Sklad 254 - bývalá sušiareň tabaku, taktiež vhodný na skladové priestory alebo zriadenie predajne s využitím priľahlého dvora pred budovou.

 

K areálu je prístup po spevnenej miestnej komunikácii, ktorá je napojená na cestu I. triedy prechádzajúcou obcou v smere Levice - Šahy - Veľký Krtíš - Lučenec. Objekt je môže využiť na administratívne a ubytovacie účely, príp. na zriadenie menšej výrobnej prevádzky.

 

 

Údržbársko - opravárenská hala (dielne), Želovce

 

Celková plocha má rozmer 49m x 16m. Skladba skeletov pozostáva z 6 m dlhých dielov. Oprávarenská hala má rozmery 15,6 m x 29,60m a jej výška je 7m.

Hala je vybavená mostovým žeriavom s dráhou nad celou halou s nosnosťou 3 500 kg. Súčasťou haly sú pridružené dielne, ktoré sú spojené samostatnými vchodmi priamo z montážnej haly. Na rozlohe 30 m x 6 m je zastrešená šikmou, tepelne zastrešenou strechou. Kúrenie je riešené teplovzdušným kotlom na tuhé palivo. Voda je zabezpečená z vlastného hydrogelolgického zdroja napojená zo zvlášť vybudovanej vodárničky na rozvod vody v celom priestore haly. Elektrická inštalácia je riešená roštovým systémom. Ochrana systému je zabezpečená nulovaním a ochranným pospojovaním vodivých častí. Celý systém kanalizácie je riešný delenou kanalizáciou do žumpy a do uzavretej časti cez lapač olejov. Súčasťou stavby je sociálne zariadenie, sprchy a šatne, ktoré sú umiestnené na poschodí na rozlohe 6m x 16 m. Rozvod vzduchu je napojený z centrálneho kompresora po celej hale.

 

Objekt v súčastnosti  slúži na prevádzkovanie technickej údržby a opráv nákladných automobilov. K areálu je prístup po spevnenej miestnej komunikácii, ktorá je napojená na cestu I. triedy prechádzajúcou obcou v smere Levice - Šahy - Veľký Krtíš - Lučenec.